Lumoutuminen IV

SAMSUNG CSC

Makers Gallery 25.5-13.6. 2021.

Näyttely on neljäs WYRD- ryhmän “LUMOUTUMINEN” – teossarjan näyttelyistä, joista kaikki koostuvat kahdesta teoskokonaisuudesta, joita ryhmä kutsuu duoteistisiksi asetelmiksi. Teossarjan aiemmat osat on esitetty Helsingissä galleria Oksasenkatu 11 (osa I, lokakuu 2017), Tampereella Mältinrannan studiossa (osa II, tammikuu 2018) ja Sippolassa Taidekeskus Antareksessa osana yhteisnäyttelyä ”Päästä meidät pahasta” (kesä 2018). Teosten runkona ovat kuva (Jenny Olkkonen) ja ääni. Näyttely koostuu luultavimmin suurista hiilipiirustuksista ja kuulokkeilla kuunneltavasta äänitaiteesta. Tavoitteena on luoda rauhallinen ja turvallinen tila jossa katsojat voivat rauhassa syventyä teoksen eri osiin sekä kontemploida omaa esteettistä kokemustaan. Teosten tarkoituksena on olla meditatiivisia ja parantavia.

Äänitaide.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s